קשר עצמאי בין מחלת כליות כרונית (CKD) ורטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית (proliferative diabetic retinopathy-PDR) עם מחלה קרדיווסקולרית (CVD) טרם בוסס. במחקר ה-Joslin 50-year Medalist, אשר אפיין אנשים עם סוכרת סוג 1 הנמשכת 50 שנים ויותר, החוקרים בחנו את הקשרים של CKD ו-PDR עם CVD. הקשר תוקף על ידי עוקבה נוספת של אנשים עם סוכרת סוג 1 מפינלנד.

במחקר חתך זה השתתפו תושבי ארה"ב (762) עם סוכרת סוג 1 מזה חמישים שנים או יותר במרכז רפואי בודד. המשתתפים מילאו שאלון ועברו הערכה קלינית, עינית ומעבדתית. בוצע שימוש בעוקבה "משוכפלת" (675 משתתפים) ממחקר ה-FinnDiane לצורך תיקוף.

CKD ו-PDR הוגדרו כ-eGFR הקטן מ-45 מ"ל/דקה/1.73Xמטר^2 (מחלת כליות כרונית מדרגה 3b) ועל פי פרוטוקול ה-ETDRSי(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), בהתאמה. CVD בוססה על ידי שאלונים ו/או גיליונות שחרור מבית החולים. הקשר בין מצב ה-CVD עם CKD ו-PDR הוערך על ידי רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית.

החוקרים מצאו כי ההימצאות של CVD בקרב משתתפים עם CKD ללא PDR י(30 משתתפים) ובמשתתפים ללא CKD ועם PDRי(339 משתתפים) הייתה כחצי מההימצאות  במשתתפים עם CKD ו-PDRי(66 משתתפים) (34.5 ו-42.8% לעומת 68.2%, p=0.002). סטטוס PDR נמצא קשור באופן עצמאי עם CVD (יחס סיכויים 0.21, רווח בר-סמך 95% 0.08-0.58; p=0.003) באנשים עם CKD. בעוקבה הפינית, נטייה לכיוון הימצאות נמוכה יותר של CVD נצפתה בקבוצת המשתתפים עם CKD וללא PDRי(21 משתתפים) לעומת הקבוצה החיובית ל-CKD ו-PDRי(170 משתתפים) (19.1% לעומת 37.1%; p=0.10).

מסקנת החוקרים היא כי היעדר PDR באנשים עם סוכרת סוג 1 ו-CKD קשור בירידה בהמצאות של CVD. ממצא זה מרמז כי ייתכן כי קיימים גורמים מגנים משותפים מפני PDR ו-CVD.

מקור: 

Gordin, D. et al. (2018) Diabetes Care.  41(4), 815

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 1,  CVD,  PDR,  CKD,  מחקר ה- Joslin 50-year Medalist.