אי ספיקת לב 19.02.2018

רמות NT-proBNP מנבאות תוצאים קרדיווסקולריים שליליים

מחקר שהקיף אלפי מטופלים ממחקר PARADIGM-HF וממחקר ATMOSPHERE מצא כי עלייה ברמות NT-proBNP מגבירה את הסיכון הקרדיווסקולרי בקרב מטופלים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד. ברמות נמוכות מאוד של NT-proBNP נוכחות פרפור מגבירה את הסיכון, אך מעל לריכוז מסוים, נוכחות או העדר פרפור פרוזדורים אינה משפיעה על הפרוגנוזה

למטופלים עם אי-ספיקת לב (heart failure - HF) ופרפור פרוזדורים (atrial fibrillation - AF) יש רמות גבוהות יותר בדם של NT-proBNPי(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide), בהשוואה למטופלים עם HF אך ללא AF. קיימת אי-ודאות לגבי החשיבות הפרוגנוסטית של ריכוז גבולי של NT-proBNP בקרב מטופלים עם HF, עם וללא AF. מחקר זה בחן סוגיה זו בעוקבת מטופלים עם HF ומקטע פליטה ירוד (heart failure and reduced ejection fraction - HFrEF).

14,737 מטופלים עם HFrEF אשר עברו מדידה של ריכוז NT-proBNP בקו הבסיס גויסו למחקר PARADIGM-HFי(Prospective Comparison of ARNI With ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) או למחקר ATMOSPHEREי(Aliskiren Trial to Minimize Outcomes in Patients With Heart Failure). מתוכם, 3,575 מטופלים (24%) היו עם AF באק"ג שבוצע בקו הבסיס.

חציון רמות NT-proBNP היה 1,817 פיקומול/מ"ל (1,095-3,266) בקרב מטופלים עם HF ו- 1,271 פיקומול/מ"ל (703-2,569) בקרב מטופלים ללא AFי (p<0.0001). מטופלים עם AF היו מבוגרים יותר (67 לעומת 62 שנים), עם HF מתקדמת יותר לפי NYHA (דרגה III/IV: 36% לעומת 24%) וחוו פחות אשפוזים קודמים עקב HFי(52% לעומת 61%) או אירועים של אוטם לבבי (30% לעומת 46%) (p<0.001 עבור כל האינטראקציות).

החוקרים סיווגו מטופלים עם וללא AF לחמש קבוצות לפי ריכוז NT-proBNP: י<400, 400-999, 1,000-1,999, 2,000-2,999 ו- ≥3,000 פיקומול/מ"ל. נמצא הבדל בין שיעור האירועים של מוות קרדיווסקולרי או אשפוז עקב HF (תוצא עיקרי מורכב) בין מטופלים עם וללא AF בקבוצת הריכוז הנמוך (<400 פיקומול/מ"ל - 8.2 לעומת 5.0 אירועים עבור 100 שנות-אדם), אך לא בריכוזים גבוהים יותר (400-900 פיקומול/מ"ל - 7.4 לעומת 7.7 אירועים עבור 100 שנות-אדם; 1,000-1,999 פיקומול/מ"ל – 9.8 לעומת 11.4 אירועים עבור 100 שנות-אדם; 2,000-2,999 פיקומול/מ"ל – 13.5 לעומת 13.4 אירועים עבור 100 שנות-אדם; ≥3,000 פיקומול/מ"ל – 22.7 לעומת 23.0 אירועים עבור 100 שנות-אדם). ממצאים אלו היו עקביים ללא קשר לניתוח רמות NT-proBNP כמשתנה בדיד או רציף או לפני ואחרי התאמה למשתנים פרוגנוסטיים אחרים. נמצאו תוצאות דומות עבור מרכיבים של התוצא העיקרי המורכב ותמותה כלית.

מטופלים עם HFrEF ו-AF היו עם רמות גבוהות יותר של NT-proBNP בהשוואה למטופלים עם HFrEF ללא AF. עם זאת, מעל ריכוז של 400 פיקומול/מ"ל (ייצוג של מרבית המטופלים בכל קבוצה), לריכוז NT-proBNP היה ערך מנבא דומה לתוצאים קרדיווסקולריים שליליים, ללא קשר לנוכחות או העדר AF.

מקור:

Circ Heart Fail. 2017 Oct;10(10). pii: e004409. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.004409.
Prognostic Value of N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Levels in Heart Failure Patients With and Without Atrial Fibrillation.
Kristensen SL1, Jhund PS1, Mogensen UM1, Rørth R1, Abraham WT1, Desai A1, Dickstein K1, Rouleau JL1, Zile MR1, Swedberg K1, Packer M1, Solomon SD1, Køber L1, McMurray JJV2; PARADIGM-HF and ATMOSPHERE Committees and Investigators.

 

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  פרפור פרוזדורים,  אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד,  NT-proBNP,  אירועים קרדיווסקולריים,  אשפוז קרדיולוגי,  תמותה כללית,  מוות קרדיווסקולרי,  מחקר PARADIGM-HF,  מחקר ATMOSPHERE,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות