מחקרים 12.01.2017

שימוש ב ®Xultophy (שילוב במינון קבוע של אינסולין דגלודק ולירגלוטיד) בקרב קשישים עם סוכרת סוג 2 מביא לתוצאים טובים יותר לעומת טיפולים אחרים

שני מחקרי DUAL הראו כי זולטופיי, שילוב במינון קבוע של אינסולין דגלודק (טרגלודק) ולירגלוטיד (ויקטוזה) הניטל פעם ביום, הביא לאיזון גליקמי וירידה במשקל ללא הגברת הסיכון להיפוגליקמיה או הפרעות אחרות בקרב קשישים עם סוכרת סוג 2, בהשוואה לאינסולין בזאלי ולאגוניסט ל- GLP-1

קשישים עם סוכרת סוג 2 ורגישות גבוהה לאירועי היפוגליקמיה מהווים אוכלוסייה מאתגרת לטיפול. אינסולין דגלודק ולירגלוטיד במינון קבוע זולטופיי (IDegLira)י(Insulin degludec – Tregludec/יLiraglutide – Victoza), הינו טיפול שניטל פעם ביום ונבחן בתוכנית המחקרים הקליניים DUAL. הניתוח המובא להלן התמקד באוכלוסיות של קשישים עם סוכרת סוג 2 שלא היו מאוזנים עם תרופות פומיות נגד סוכרת (מחקר DUAL I) או שלא היו מאוזנים עם התרופות הפומיות בשילוב עם אינסולין גלארגין U100 י(Lantus) (מחקר DUAL V).

figure1

ניתוח זה בחן את הבטיחות והיעילות של IDegLira (זולטופיי) בקרב תתי-אוכלוסיות של קשישים בגילאי 65 ומעלה מהמחקרים DUAL I ו- DUAL V. שני המחקרים, אשר נמשכו 26 שבועות כל אחד, הדגימו יתרונות קליניים ל- IDegLira בהשוואה לטיפול באינסולין דגלודק (טרגלודק) או לירגלוטיד (ויקטוזה) לבדם בקרב מטופלים שלא היו מאוזנים תחת טיפול במטפורמין (Metformin – Glucophage, Glucomin), עם או ללא פיוגליטזון (Pioglitazone - Actos, Competact, Incresync) (מחקר DUAL I) ובהשוואה לטיטרציה עם אינסולין גלארגין U100 עם או ללא מטפורמין (מחקר DUAL V). התוצאות נצפו בקרב כלל אוכלוסיות המחקר.

14% ממשתתפי מחקר DUAL I ו- 26% ממשתתפי מחקר DUAL V היו בגילאי 65 ומעלה (חציון: 69.6 ו- 69.8; חציון משקל הגוף: 82.1 ו- 84.3 ק"ג, בהתאמה). ירידות בהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) היו גדולות יותר באופן מובהק עם IDegLira לעומת טיפולי הביקורת, כאשר יותר מטופלים שהוקצו ל- IDegLira השיגו HbA1c נמוך מ- 7%. ירידות ברמות הסוכר בצום היו דומות עם IDegLira וסוגים אחרים של אינסולין בשני המחקרים, אך היתה ירידה גדולה יותר עם IDegLira בהשוואה ללירגלוטיד במחקר DUAL I.יIDegLira נקשר עם ירידה במשקל, בעוד שאינסולין דגלודק ו- 100 יחידות אינסולין גלארגין נקשרו עם עלייה במשקל. עם זאת, הירידה במשקל שנצפתה עם IDegLira היתה קטנה יותר בהשוואה לזו שנצפתה עם לירגלוטיד. נמצאה מובהקות סטטיסטית עבור כל תוצאות השינויים במשקל הגוף. שיעורי ההיארעות של היפוגליקמיה היו דומים עם IDegLira ואינסולין דגלודק במחקר DUAL I אך נמוכים יותר עם IDegLira בהשוואה ל- 100 יחידות אינסולין גלארגין במחקר DUAL V.יIDegLira הפחית את השימוש באינסולין בהשוואה לשני סוגי האינסולין אליו הוא הושווה. ממצאי הבטיחות היו עקביים בקרב כל אוכלוסיות המחקר.

figure2

קשישים עם סוכרת סוג 2 משיגים שליטה גליקמית טובה יותר עם IDegLira (זולטופיי) בהשוואה לטיפול עם לירגלוטיד (ויקטוזה), אנלוג ל- GLP-1, ובהשוואה לסוגי אינסולין בזאלי שונים. כמו כן, IDegLira הביא ליתרון בירידה במשקל בהשוואה לאינסולין בזאלי, ובנוסף, IDegLira הביא לשיעורים נמוכים של היפוגליקמיה.

מקור:

Liebl1 , C.H. Sorli2 , S. Linjawi3 , T.J. Abrahamsen4 , L. Lehmann4 , I. Lingvay5 ; 1Department for Internal Medicine, Center for Diabetes and Metabolism, Bad Heilbrunn, Germany, 2Billings Clinic, Billings, USA, 3Coffs Endocrine & Diabetes Services, Coffs Harbour, Australia, 4Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark, 5UT Southwestern Medical Center, Dallas, USA.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  אינסולין דגלודק,  לירגלוטיד,  IDegLira,  אגוניסט ל- GLP-1,  מחקרי DUAL,  מטפורמין,  פיוגליטזון,  אינסולין גלארגין,  אינסולין בזאלי,  המוגלובין מסוכרר,  HbA1c,  היפוגליקמיה,  קשישים